+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Ohrid Bazaar – Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

703
Availability : Во текот на целата година

Ohrid Bazaar – Ohrid

0
Детали
  • Локација: Охрид

Според белешките на турскиот патеписец Евлија Челеби од XVII век, Охридската чаршија зафаќала доста голем простор од предградието. Овде се наоѓале сите најнеопходни занаетчиски работилници, и трговски дуќани.Евлија Челеби набројува сто и педесет дуќани, три бесплатни мконаци и три анови. Имало седум кафеани, во кои се состанувал мобразованиот свет. Меаните биле сместени во ритчестиот дел на градот, каде што живеело христијанско население. Старата калдрма, беше отстранета во 2003 година и заменета, поплочена со еден вид гранитни плочи- бекатон.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија