+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Memorial gallery „Vangel Kodzoman“ – Struga

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1673
Availability : Во текот на целата година

Memorial gallery „Vangel Kodzoman“ – Struga

0
Детали
  • Локација: с. Вишни, Струшко

Вангел Коџоман е истакнат ликовен уметник во Македонија ,кој вопочетокот на триесетите години на минатиот век, во историски неповолни услови, ја запозчнал својата творечка активност. Личниот придонес на Коџоман, изграден врз искуствата на постимпресионзмот, фовистичките и експресионистичките искуства во ликовната уметност,а едновремено настојувал во својата постапка да ги вклучи и искуствата на модерната уметност.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија