Галерија на икони, Охрид

0
Испратете ни барање
Целосно име и презиме*
Е-маил адреса*
Вашето барање*
* Се согласувам со Услови на користење и Изјавата за приватност .
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Зачувај на список со желби

Adding item to wishlist requires an account

906
Достапност : Во текот на целата година

Галерија на икони, Охрид

0
Детали
  • Локација: Охрид

Објектот на Галеријата на икони-Охрид се наоѓа во амбиенталната целина на црковниот комплекс “Св. Климент” (Св. Богородица Перивлепта), наспроти главниот влез од црквата.

Комплексот со векови наназад имал изразито религиозен и просветителски карактер. Во дворот на црквата во 1841 година било изградено ново училиште за вишите класови по нацрти на Константин Робев, а во 1845-1850 уште едно класно училиште пред црковната врата на митрополијата, на местото од урнати редови на манастирски ќелии. Ова, второто изградено училиште е всушност објектот во кој денеска е сместена нашата Галерија на икони. Со децении, во турско време (до 1912 година) и натака, во времињата на разни општествено-политички доминации на овие простори, овој објект и целиот комплекс “Св. Климент” служел за разни намени, главно за потребите на Охриѓани и, особено, на Охридските првенци во остварување на сопствените идеали.

Познато е дека за време на Втората Светска војна во овој објект била сместена градската библиотека. По војната, објектот, кој меѓу Охриѓани е познат под името “забавачница”, служел како фискултурна сала за учениците од осумгодишното училиште “Св. Климент Охридски”, а се користел и за разни други собири и приредби. Од 1949 до 1954 година, професионалниот Охридски театар тука ги подготвувал и изведузал своите драмски претстави.

Со изградбата на новото осумгодишно училиште “Св. Климент Охридски” на Дебој, објектот “забавачница” е предаден на користење на Заводот и Музеј-Охрид.

Во периодот помеѓу 1981 и 1983 година, објектот што се наоѓа во дворот на црквата, наспроти нејзиниот влез, бил реконструиран и ревитализиран во современа Галерија на икони, каде сега се презентирани највредните примероци од Охридската збирка кои, инаку, за прв пат биле изложени во надворешната припрата на црквата Св. Богородица Перивлепта во 1961 година по повод XII Византолошки конгрес што се одржал во Охрид.

Во 2000 година, по повод големиот јубилеј на христијанството, Галеријата на икони во Охрид беше преадаптирана, при што беше направена нова концепција на збирката и беа осовременети просторните, безбедносните и микроклиматските услови.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија