Галичица

Острово – Галичко Езеро

Достапност : Во текот на целата година
Езерото Острово се наоѓа на јужниот дел покрај на Охридско езеро во близина на […]

Национален парк Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Галичица е национален парк во Македонија од 1958 година. Овој парк опфаќа делови од планинскиот […]

Видиковец „Лескоски уши“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Видиковецот се наоѓа на преспанската страна од Паркот, на надморска висина од 1490 м. […]

Излетничко место „Корита“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
На излетничкото место "Корита" кое се наоѓа покрај регионалниот асфалтен правец P-504 (Трпејца-Царина), на […]

Излетничко место „Јадера“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Излетничкото место "Јадера" се наоѓа на истоимениот локалитет, покрај асфалтен правец P-501 (Охрид-Свети Наум), […]

Пештера „Самотска дупка“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Во Паркот се регистрирани десеттина подземни карстни форми-пештери и пропасти. Пештерата Самотска Дупка е […]

Коритски рид – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Коритски рид е видиковец кој се наоѓа на 1421 м надморска височина , нуди […]

Планинска куќа Шарбојца – Асанџура, Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Планинската куќа е сместена во централниот дел на Националниот парк Галичица на надморска височина […]

Врв Магаро – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Врвот Магаро е највисоката кота на националниот парк Галичица, со висина од 2255 м […]