Категорија

Археолошки локалитет

Горна Порта – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Горна Порта е еден од најзачуваните влезови на градот но и важно археолошко наоѓалиште […]

Остатоци од Виа Егнатиа – с. Радожда, Струга

Достапност : Во текот на целата година
Патен правец кој датира од долго пред Римјаните да го уредат според нивните старндарди […]