Природни убавини

Планина Баба

Достапност : Во текот на целата година
Баба се наоѓа меѓу Пелагонија на исток и Преспанската котлина на запад. Таа, всушност, […]

Поствулканска појава Дувало – с. Косел, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]

Област Коњско – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Областа Коњско е едно од најатрактивните населби, не само во Преспа, туку и во […]

Пелистерски Очи

Достапност : Во текот на целата година
Овие две езерца кои се наоѓаат на Пелистер уште се познати како Пелистерски очи. […]

Врв Пелистер – Планина Баба

Достапност : Во текот на целата година
Врвот Пелистер е највисокиот врв на планината Баба, неговата висина изнесува 2601 метар над […]

с. Вајтош – Струга

Достапност : Во текот на целата година
На означените пешачки патеки над Вевчани се остатоците на стариот римски пат Виа Егнација, […]

с. Брајчино – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Лоцирано на источните брегови на Преспанското Езеро, под планината Баба, со црквата Св. Петка […]

с. Љубојно – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Во близина на селото Брајчино се наоѓа уште едно впечатливо село, во кое комбинирана […]

с. Отешево – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
На западниот брег на Преспанското Езеро во средина на богата шума се наоѓа Центар […]

Острово – Галичко Езеро

Достапност : Во текот на целата година
Езерото Острово се наоѓа на јужниот дел покрај на Охридско езеро во близина на […]
1 2 3 4