Природни убавини

Врв Пелистер – Планина Баба

Достапност : Во текот на целата година
Врвот Пелистер е највисокиот врв на планината Баба, неговата висина изнесува 2601 метар над […]

Планина Баба

Достапност : Во текот на целата година
Баба се наоѓа меѓу Пелагонија на исток и Преспанската котлина на запад. Таа, всушност, […]

Поствулканска појава Дувало – с. Косел, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]

Област Коњско – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Областа Коњско е едно од најатрактивните населби, не само во Преспа, туку и во […]

Пелистерски Очи

Достапност : Во текот на целата година
Овие две езерца кои се наоѓаат на Пелистер уште се познати како Пелистерски очи. […]

с. Отешево – Ресен

Достапност : Во текот на целата година
На западниот брег на Преспанското Езеро во средина на богата шума се наоѓа Центар […]

Острово – Галичко Езеро

Достапност : Во текот на целата година
Езерото Острово се наоѓа на јужниот дел покрај на Охридско езеро во близина на […]

с. Вишни – Струга

Достапност : Во текот на целата година
Лоцирано во подножјето на планината Јабланица околу 10 км северозападно од Струга се наѓа […]

с. Горна Белица – Струга

Достапност : Во текот на целата година
Лоцирано на 1600 метри над нивото на пораст на дрвјата, и блиску до албанската […]

с. Октиси – Струга

Достапност : Во текот на целата година
Во близина на Вевчани, во планинското село Октиси се наоѓа христијанска базилика од крајот […]
1 2 3 4