Национален парк

Национален парк Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Галичица е национален парк во Македонија од 1958 година. Овој парк опфаќа делови од планинскиот […]