Културни места

Саат Кула – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Саат-кулата во Охрид, се наоѓа во месноста Дебој,изградена во 1726 година, претставува споменик на […]

Пештерна црква „Св. Стефан Никола“ – Љубаништа, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Свети Никола е македонска пештерна црква, која се наоѓа на пазувите на планината Галичица, на нејзината […]

Црква Св. Петка, Брајчино

Достапност : Во текот на целата година
Црква Св. Петка Брајчино – Црквата е еднокорабна мала црква со тространа апсида. Живописот […]

Црква „Св. Стефан Панцир“ – с.Шипокно, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Пештерната црква е лоцирана на околу 5 км јужно од Охрид од левата страна […]

Црква Св. Сава, Претор

Достапност : Во текот на целата година
Црква Св. Сава Претор – Изградена во 14 век била метох на Сливничкиот манастир. […]

Црква „Св. Климент и Пантелејмон“ – Плаошник, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Познат религиозен локалитет од почетоците на христијанството. Пронајдени се неколку ранохристијански базилики и остатоци […]

Споменик на Свети Климент Охридски, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Споменикот на Свети Климент Охридски е поставен во самиот центар на плоштадот во Охрид […]

Споменици на Св. Кирил и Методиј, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Споменикот посветен на Светите Кирил и Методиј е поставен во Охрид во близина на […]

Споменик на Свети Наум, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Споменикот на Свети Наум Чудотворец е лоциран во непосредна близина на плоштадот во Охрид […]

Излетничко место „Корита“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
На излетничкото место "Корита" кое се наоѓа покрај регионалниот асфалтен правец P-504 (Трпејца-Царина), на […]
1 4 5 6 7 8