Културни места

Католичка Црква – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Изградена е во 2001 година а осветена 10 години подоцна.Фреско живописот е на италијанскиот […]

Црква Св. Софија, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Претставува најголем и најзачуван културно историски споменик во Охрид и во Реублика Македонија со […]

Сарај на Нијази Бег, Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Сарај на Нијази Бег Сарај – споменик на културата, изградена во почетокот на 20 […]

Пештерна црква „Света Богородица“ – с. Велгошти, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Сместена е во природна пештера во карпестиот предел на планината Петринорескоживописот веројатно датира од […]

Црква „Св. Стефан Панцир“ – с.Шипокно, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Пештерната црква е лоцирана на околу 5 км јужно од Охрид од левата страна […]

Пештерна црква „Свети Еразмо“ – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Пештерната црква се наоѓа под Габревски рид на самиот излез на Охрид кон Скопје. […]

Црква Св. Петар, Голем Град

Достапност : Во текот на целата година
Свети Петар — една од седумте, но единствена целосно сочувана црква на островот Голем […]

Црква „Света Богородица Болничка“ – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Света Богородица Болничка e македонски православен храм, кој се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, […]

Црква Св. Богородица, Јанковец

Достапност : Во текот на целата година
Црква Св.Богородица Јанковец – Манастирот “Успение на Пресвета Богородица„ во Јанковец е женски манастир. […]

Спомен куќа на Татарчеви, Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Христо Татарчев,еден од основачите на македонската револуционерна организација. Ентериериерот на Спомен куќата на Татарчеви […]
1 3 4 5 6 7 8