Културни знаменитости

Споменици на Св. Кирил и Методиј, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Споменикот посветен на Светите Кирил и Методиј е поставен во Охрид во близина на […]

Споменик на Свети Наум, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Споменикот на Свети Наум Чудотворец е лоциран во непосредна близина на плоштадот во Охрид […]

Пештера „Самотска дупка“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Во Паркот се регистрирани десеттина подземни карстни форми-пештери и пропасти. Пештерата Самотска Дупка е […]

Зграда „Радничка“, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во времето кога Охрид и дел од Македонија биле во составот на Кралството Југославија […]

Излетничко место „Јадера“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Излетничкото место "Јадера" се наоѓа на истоимениот локалитет, покрај асфалтен правец P-501 (Охрид-Свети Наум), […]

Излетничко место „Корита“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
На излетничкото место "Корита" кое се наоѓа покрај регионалниот асфалтен правец P-504 (Трпејца-Царина), на […]

Коритски рид – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Коритски рид е видиковец кој се наоѓа на 1421 м надморска височина , нуди […]

Куќа на Робевци – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Куќата на Робевци е изградена во средината на 19 век, и според својaта големина […]

Галерија на икони, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Објектот на Галеријата на икони-Охрид се наоѓа во амбиенталната целина на црковниот комплекс "Св. […]

Поликонхална базилика – Плаошник, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во Охрид досега се откриени девет ранохристијански цркви, меѓутоа, секако најзначајна и со многу […]
1 4 5 6 7 8