Културни знаменитости

Зејнел Абедин Паша теќе, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во непосредна близина на Стариот чинар во старата охридска чаршија се наоѓа Зејнел Абедин […]

Елен Камен – Струга

Достапност : Во текот на целата година
На околу стотина метри од комплексот во Калишта се наоѓа областа позната како Елен […]

Халвети Теќе, Струга

Достапност : Во текот на целата година
Халвети теќе се наоѓа во близина на центарот на Струга и претставува споменик од […]

Алипашина џамија, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Се наоѓа во старата охридска чаршија , се претпоставува дека е изградена во 16 […]

Католичка Црква – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Изградена е во 2001 година а осветена 10 години подоцна.Фреско живописот е на италијанскиот […]

Црква Св. Софија, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Претставува најголем и најзачуван културно историски споменик во Охрид и во Реублика Македонија со […]

Етнолошки музеј – Подмочани, Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Етнолошки музеј — музеј во преспанското село Подмочани со една од најбогатите етнолошки збирки […]

Пештерна црква „Света Богородица“ – с. Велгошти, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Сместена е во природна пештера во карпестиот предел на планината Петринорескоживописот веројатно датира од […]

Сарај на Нијази Бег, Ресен

Достапност : Во текот на целата година
Сарај на Нијази Бег Сарај – споменик на културата, изградена во почетокот на 20 […]

Пештерна црква „Свети Еразмо“ – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Пештерната црква се наоѓа под Габревски рид на самиот излез на Охрид кон Скопје. […]
1 2 3 4 5 6 8