Културни знаменитости

Куќа на Уранија – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Куќата на Уранија во Охрид е изградена во втората половина на XIX век. Куќата […]

Црква „Мал Свети Климент“ – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
До денес не се откриени пишувани податоци за нејзиното живописување, но според изведбата на […]

Пештерна црква „Свети Петар и Павле“ – Коњско, Преспа

Достапност : Во текот на целата година
Свети Петар и Павле претставува пештерна црква во с.Коњско село Коњско Пештерниот храм се […]

Споменик на А. Ден Долард, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
А.Ден Долард е холандски писател кој како го посетил Охрид во 1931 година и […]

Видиковец „Лескоски уши“ – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Видиковецот се наоѓа на преспанската страна од Паркот, на надморска висина од 1490 м. […]

Охридска Чаршија – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Според белешките на турскиот патеписец Евлија Челеби од XVII век, Охридската чаршија зафаќала доста […]

Црква „Рождество Богородично“ – с.Калишта, Струга

Достапност : Во текот на целата година
Црквата е позната и како Воведение на Пресвета Богородица. Според  градбата и датацијата црквата […]

Црква „св. Ѓорѓи“ – Струга

Достапност : Во текот на целата година
Македонска православна црква која датира од 13 век. Денешната градба е изградена во 1835 […]

Спомен куќа на Григор Прличев – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Старата родна куќа на Григор Прличев била изградена најверојатно во првите децении на XIХ […]

Спомен куќа на Христо Узунов – Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Спомен-куќа на Христо Узунов е родната куќата на Христо Узунов во центарот на Охрид, изградена е во […]
1 2 3 4 8