+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Village Trebenishta, Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

814
Availability : Во текот на целата година

Village Trebenishta, Ohrid

0
Детали
  • Локација: с.Требеништа, Охрид

На само неколкукм од Охрид на магистралниот патен правец е-65 ,од Скопје кон Охрид се наоѓа селото Требеништа, кое е едно од најмистичните села со висока археолошка вредност. Уште на почетокот на 20 тиот век во непосредна близина на селото откриена е некропола датирана од 7-4 век пред новата ера во која се истражени повеќе од 50 тина гробови ,во дел од нив се пронајдени 4 златни маски придружени со вредни богати наоди , кои припаѓааат на култот на погребување на жителите од висок ранг кои ја населувале локацијата на селото во Архајскиот период. Еднен од најзначајните македонски археолошки локалитети.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија