+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Village Oktisi – Struga

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1070
Availability : Во текот на целата година

Village Oktisi – Struga

0
Детали
  • Локација: с. Октиси, Струга

Во близина на Вевчани, во планинското село Октиси се наоѓа христијанска базилика од крајот на 5ти или почетокот на 6ти век. Мозаичниот патос на црквата е богато украсен со претстави на елени, коњи, цвеќиња, дрвја и геометриски орнаменти.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија