+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

St. Kliment Ohridski Monument, Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1455
Availability : Во текот на целата година

St. Kliment Ohridski Monument, Ohrid

0
Детали
  • Локација: Охрид

Споменикот на Свети Климент Охридски е поставен во самиот центар на плоштадот во Охрид во 2006 година. Овој споменик претставува дел од тријадата на споменици во централното јадро заедно со споменикот на Св.Кирил и Методиј и Св.Наум Чудотворец. Свети Климент е значајна фигура од историјата на Охрид и Македонија. Живеел и творел на Плаошник, каде изградил црква посветена на Св.Пантелејмон во која се наоѓа и неговиот гроб.Тој е заслужен за оформување на првата Охридска книжевна школа, позната како Свети Климентов Универзитет. Свети Климент воедно е патрон на градот Охрид. Трите смоменици изработени се од македонскиот скулптор, академик Томе Серафимовски.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија