+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Postvolcanic Phenomenon Duvalo – Kosel, Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

984
Availability : Во текот на целата година

Postvolcanic Phenomenon Duvalo – Kosel, Ohrid

0
Детали
  • Локација: с. Косел, Охридско

Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил вулкан, а сега се останати само карпите кои сведочат за вулканот и останува сулфатарата, која долги низ години е активна .Во близина на дувалото се чувствува силен мирис на сулфур ,посебно во врнежливите денови.На овој простор има неколку мали кратери со пречник од 0,5 метри и длабочина до 30 сантиметри. Вулканот истовремено е сулфатара, што значи пукнатина од која избива гас сулфур водород и мофета, пукнатина од која избива гас јаглен диоксид, со чие мешање се добива карактеристичниот мирис на расипано јајце.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија