+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Picnic spot „Jadera“ – Galichica

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

684
Availability : Во текот на целата година

Picnic spot „Jadera“ – Galichica

0
Детали
  • Локација: Галичица

Излетничкото место “Јадера” се наоѓа на истоимениот локалитет, покрај асфалтен правец P-501 (Охрид-Свети Наум), на надморска висина од 790-800 м.

Локалитетот е опремен со следната инфраструктура:

 
  • 3 настрешници со капацитет од по 10 седишта (вкупно 30) и централно поставени маси
  • 12 компети маси со по 2 клупи со капацитет секоја од по 8 седишни места, вкупно 96
  • 2 троделни скари
  • Детско игралиште
  • Уреден паркинг за 20 автомобили
  • 2 Информативни табли
Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија