+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Pelister’s Eyes

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1022
Availability : Во текот на целата година

Pelister’s Eyes

0
Детали
  • Локација: Пелистер

Овие две езерца кои се наоѓаат на Пелистер уште се познати како Пелистерски очи. Големо Езеро е постглацијално ледничко езеро сместено на надморска висина од 2218 m. Езерото е сместено на извориштето на Езерска река, која е лева притока на Сапунчица. Со максимална длабочина од 14.5 m, тоа е најдлабоко планинско езеро во Македонија. За време на Првата светска војна, фронтовата линија врвела низ денешниот Национален парк Пелистер и денес се видливи голем број на остатоци од настаните кои се случувале таму. На самиот пат до Големо Езеро, видливи се голем број на ровови и позициите кои ги заземале завојуваните страни. По патот со возило кој води до Големо езеро, видливо е Преспанското Езеро и селата Брајчино и Љубојно, градот Битола и позициите околу Црвени Стени – место на кое се воделе едни од најкрвавите борби на овој дел од Македонскиот фронт.Веднаш до самото езеро е сместен истоимениот планинарски дом кој во летниот период работи за време на викенд и во кој се можни организирани посети и ноќевања.Не е видливо од самиот пат, но некаде на координати околу ( се наоѓа Мало Езеро, кое заедно со Големо се познати како Пелистерски Очи.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија