+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Nature Park “Ezerani” – Resen

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1237
Availability : Во текот на целата година

Nature Park “Ezerani” – Resen

0
Детали
  • Локација: Преспа

Заштитено подрачје покрај езерото, прогласено со посебен закон на 17 февруари 2012 година, откако во периодот 1996-2012 било строг природен резерват.Во ПП Езерани не можат да се спроведат одредбите од члeн 70, став 1, алинеа 1 и 3 бидејќи природноста на стаништата и природните процеси се нарушени,како и алинеа 7 бидејќи е невозможно да се ограничи пристапот на локалното население до сопствените имоти; праксата од изминатите 15 години покажа дека во подрачјето не можат потполно да се исклучат човековите активности.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Активност 3Искачување

Мапа
Галерија