+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Mountain Baba

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

715
Availability : Во текот на целата година

Mountain Baba

0
Детали
  • Локација: Преспа

Баба се наоѓа меѓу Пелагонија на исток и Преспанската котлина на запад. Таа, всушност, претставува хорст помеѓу овие две котлини, поточно помеѓу Битолско поле на исток и Ресенското поле и Преспанското езеро на запад .Највисок врв на Баба планина е Пелистер со 2601 метар надморска височина .Планината е дел од Националниот Парк Пелистер.Климата на Баба е  планинска, и како таква погодна е за развој на  планински туризам(зимски и летен). Туризмот започнал да се развива меѓу првата и Втората светска војна. На падините на планината се изградени повеќе туристичко рекреативни, планинарски и спортски објекти. Најатрактивен е хотелот  Молика, додека постојат и планинарските домови Копанки и  Големо Езеро. Постои жичница од  Бегова Чешма до Копанки, ски лифтови, неколку туристички капацитети на работни организации, а над селото Нижополе зимсколетен рекреативен центар на ХМС “Стрежево”‚ со хотелско сместување, посебна жичница и скијачка патека. 

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија