+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Locality Plaoshnik, Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

779
Availability : Во текот на целата година

Locality Plaoshnik, Ohrid

0
Детали
  • Локација: Плаошник, Охрид

Локалитетот Плаошник се наоѓа во јужното подножје на повисокиот (западниот) рид на Охрид, на зарамнето плато меѓу цитаделата на Самоиловата тврдина и црквата Св. Јован Канео на брегот од Охридското Езеро. Плаошник е исклучителен археолошки комплекс со културни слоеви од праисторијата, антиката и средниот век. Со најновите систематски археолошки истражувања кои се одвиваа од март до декември 2007 година и во текот на 2008 година започна реализацијата на втората фаза од проектот односно започна реализацијата на проектот за Плаошник.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија