+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Lapidarium, Ohrid

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1011
Availability : Во текот на целата година

Lapidarium, Ohrid

0
Детали
  • Локација: Охрид

По повод јубилеите “485 години од постоењето на општиот музеј на Охридската архиепископија” (1516 година) и “50 години од формирањето на Народниот музеј во Охрид” (1 мај 1951 година) како и по повод Светскиот ден на музеите, 18 мај, изграден е и промовиран Музејскиот културен центар “Лапидариум” во Охрид, прв од ваков вид во Република Македонија. Намената и функцијата на музејскиот културен центар “Лапидариум” е проектирана екстериерно и ентериерно делумно како вистински лапидариум каде се презентираат епиграфски споменици и други оригинални артефакти. Архитектонскиот изглед е целосно вклопен во околниот музејски простор со вградени и поставени оригинални камени и мермерни елементи кои припаѓаат на античкиот и ранохристијанскиот период. 

 

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија