+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Island Golem Grad – Lake Prespa

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1258
Availability : Во текот на целата година

Island Golem Grad – Lake Prespa

0
Детали
  • Локација: Охрид

Змиски Остров или Свети Петар е остров во Преспанското Езеро и е најголем остров во Република Македонија. Има елипсовидна форма со должина од 750 м, а широк 450 м, со највисок дел 50 м над езерото. Островот Голем Град е исклучително значајно подрачје од Националниот парк Галичица поради постоењето на неколку еколошки феномени.Од растителниот свет јасно се издвојуваат две шумски заедници и тоа шумата на дива фоја и шумата на вебиевиот бадем и мазната коприква. Од животинскиот свет присутни се големиот корморан (Phalocrocorax carbo) и кадрoглавиот пеликан (Pelеcanuscrispus). Карактеристична појава на островот е тоа што единките од змијата рибарка и скалестата гуштерица се многу покрупни во однос на единките од копнените популации, додека единките на поскокот (Viperaammodytes) се со џуџест раст.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Активност 3Пливање

Мапа
Галерија