+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Church „St. Anasija“ – Kalishta, Struga

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

773
Availability : Во текот на целата година

Church „St. Anasija“ – Kalishta, Struga

0
Детали
  • Локација: с. Калишта, Струшко

Во непосредна близина на манастирот Калишта, јужно од него, срасната со околните карпи, се наоѓа пештерната црква, посветена на Александрискиот архиепископ – Атанасија.

Во внатрешноста е сочуван најголемиот ансамбл на средновековното сликарство во Струшко.

Иако не се зачувани пишувани извори, стилските белези на овие фрески недвосмислено упатуваат на нивното датирање во седумдесетите години од 14. век.

Гледајќи го сликарството во целост, зачуваните ликови на светителите и неколкуте композиции од Големите Празници, со помош на ликовните карактеристики на овој живопис, ни откриваат рака на вешт зограф, кој одлично го познавал својот занает, а со голема љубов ги сликал познатите ликови што го илустрираат Светото Евангелие.

Дел од живописот бил насликан и во XIX век.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија