+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Cave „Samotska hole“ – Galichica

0
Send Us An Enquiry
Full name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

726
Availability : Во текот на целата година

Cave „Samotska hole“ – Galichica

0
Детали
  • Локација: Галичица

Во Паркот се регистрирани десеттина подземни карстни форми-пештери и пропасти. Пештерата Самотска Дупка е најголемата пештера во Националниот  парк Галичица. Се наоѓа на источната страна од скарстената долина Студино, во горниот дел на помал скарстен дол кој попречно се спушта кон Студино.Влезот на пештерата е изграден во подножјето на компактен карпест отсек висок 10 м.
Пештерскиот влез е со широчина од 3 м и најголема височина од 1,2 м. Вкупната должина на пештерата, заедно со споредните пештерски канали изнесува 224 м. Низ Самотската Дупка некогаш поминувала подземна река. Во пештерата се среќаваат пештерски украси, салви, драперии и пештерски бисери, а сталактитите и сталагмитите се многу ретки.

Активности

Активност 1Разгледување

Активност 2Истражување

Мапа
Галерија