+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Galicica

Ostrovo – Lake Galichko

Availability : Во текот на целата година
Езерото Острово се наоѓа на јужниот дел покрај на Охридско езеро во близина на […]

National Park Galichica

Availability : Во текот на целата година
Галичица е национален парк во Македонија од 1958 година. Овој парк опфаќа делови од планинскиот […]

Viewpoint „Leskoski ears“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Видиковецот се наоѓа на преспанската страна од Паркот, на надморска висина од 1490 м. […]

Picnic spot „Jadera“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Излетничкото место "Јадера" се наоѓа на истоимениот локалитет, покрај асфалтен правец P-501 (Охрид-Свети Наум), […]

Cave „Samotska hole“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Во Паркот се регистрирани десеттина подземни карстни форми-пештери и пропасти. Пештерата Самотска Дупка е […]

Picnic spot „Korita“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
На излетничкото место "Корита" кое се наоѓа покрај регионалниот асфалтен правец P-504 (Трпејца-Царина), на […]

Hill Koritski – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Коритски рид е видиковец кој се наоѓа на 1421 м надморска височина , нуди […]

Mountain House Sharbojca – Asandjura, Galichica

Availability : Во текот на целата година
Планинската куќа е сместена во централниот дел на Националниот парк Галичица на надморска височина […]

Peak Magaro – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Врвот Магаро е највисоката кота на националниот парк Галичица, со висина од 2255 м […]

Observation house – Stenjsko blato

Availability : Во текот на целата година
Куќичка подигната околу 4 метри од земја , лоцирана пред Стенското блато . Може […]