+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Natural sights

Postvolcanic Phenomenon Duvalo – Kosel, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]

National Park Galichica

Availability : Во текот на целата година
Галичица е национален парк во Македонија од 1958 година. Овој парк опфаќа делови од планинскиот […]