+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Natural occurrence

Postvolcanic Phenomenon Duvalo – Kosel, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]