+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Natural beauties

Area Konjsko – Resen

Availability : Во текот на целата година
Областа Коњско е едно од најатрактивните населби, не само во Преспа, туку и во […]

Peak Pelister – Mountain Baba

Availability : Во текот на целата година
Врвот Пелистер е највисокиот врв на планината Баба, неговата висина изнесува 2601 метар над […]

Mountain Baba

Availability : Во текот на целата година
Баба се наоѓа меѓу Пелагонија на исток и Преспанската котлина на запад. Таа, всушност, […]

Pelister’s Eyes

Availability : Во текот на целата година
Овие две езерца кои се наоѓаат на Пелистер уште се познати како Пелистерски очи. […]

Postvolcanic Phenomenon Duvalo – Kosel, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]

Village Ljubojno – Resen

Availability : Во текот на целата година
Во близина на селото Брајчино се наоѓа уште едно впечатливо село, во кое комбинирана […]

Village Brajchino – Resen

Availability : Во текот на целата година
Лоцирано на источните брегови на Преспанското Езеро, под планината Баба, со црквата Св. Петка […]

Village Oteshevo – Resen

Availability : Во текот на целата година
На западниот брег на Преспанското Езеро во средина на богата шума се наоѓа Центар […]

Ostrovo – Lake Galichko

Availability : Во текот на целата година
Езерото Острово се наоѓа на јужниот дел покрај на Охридско езеро во близина на […]

Village Vajtosh – Struga

Availability : Во текот на целата година
На означените пешачки патеки над Вевчани се остатоците на стариот римски пат Виа Егнација, […]
1 2 3 4