+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Cultural places

House of Robevci – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Куќата на Робевци е изградена во средината на 19 век, и според својaта големина […]

Building „Radnichkа“, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Во времето кога Охрид и дел од Македонија биле во составот на Кралството Југославија […]

Hill Koritski – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Коритски рид е видиковец кој се наоѓа на 1421 м надморска височина , нуди […]

Picnic spot „Jadera“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Излетничкото место "Јадера" се наоѓа на истоимениот локалитет, покрај асфалтен правец P-501 (Охрид-Свети Наум), […]

Cave „Samotska hole“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Во Паркот се регистрирани десеттина подземни карстни форми-пештери и пропасти. Пештерата Самотска Дупка е […]

Picnic spot „Korita“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
На излетничкото место "Корита" кое се наоѓа покрај регионалниот асфалтен правец P-504 (Трпејца-Царина), на […]

Early Christian basilica – Studenchishta, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
На два километри од стариот Лихнид се наоѓа трикорабна базилика. Објектот има двоен атриум, […]

Observation house – Stenjsko blato

Availability : Во текот на целата година
Куќичка подигната околу 4 метри од земја , лоцирана пред Стенското блато . Може […]

Early Christian basilica – Manchevci, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Локалитетот се наоѓа во близина на катедралната црква Света Софија, на потегот кон Античкиот […]

Polyconchalic basilica – Plaoshnik, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Во Охрид досега се откриени девет ранохристијански цркви, меѓутоа, секако најзначајна и со многу […]
1 5 6 7 8