+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Cultural places

Church “St. Petar”, Golem Grad

Availability : Во текот на целата година
Свети Петар — една од седумте, но единствена целосно сочувана црква на островот Голем […]

Church “St. Bogorodica Bolnichka” – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Света Богородица Болничка e македонски православен храм, кој се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, […]

Clock Tower – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Саат-кулата во Охрид, се наоѓа во месноста Дебој,изградена во 1726 година, претставува споменик на […]

Church “St. Petka”, Brajchino

Availability : Во текот на целата година
Црква Св. Петка Брајчино – Црквата е еднокорабна мала црква со тространа апсида. Живописот […]

Church “St Stefan Panzir” – Shipokno, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Пештерната црква е лоцирана на околу 5 км јужно од Охрид од левата страна […]

Church “St. Kliment and Pantelejmon” – Plaoshnik, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Познат религиозен локалитет од почетоците на христијанството. Пронајдени се неколку ранохристијански базилики и остатоци […]

St. Kliment Ohridski Monument, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Споменикот на Свети Климент Охридски е поставен во самиот центар на плоштадот во Охрид […]

St. Naum Monument, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Споменикот на Свети Наум Чудотворец е лоциран во непосредна близина на плоштадот во Охрид […]

St. Kiril and Metodij Monuments, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Споменикот посветен на Светите Кирил и Методиј е поставен во Охрид во близина на […]

Church St. Sava – Pretor

Availability : Во текот на целата година
Црква Св. Сава Претор – Изградена во 14 век била метох на Сливничкиот манастир. […]
1 4 5 6 7 8