+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Category

Cultural places

Monastery St. Naum – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Свети Наум Охридски црквата ја подигнал во 900 година и ја посветил на Светите […]

Church “Rozhdestvo Bogorodichno” – Kalishta, Struga

Availability : Во текот на целата година
Црквата е позната и како Воведение на Пресвета Богородица. Според  градбата и датацијата црквата […]

Church “St. Gorgi” – Struga

Availability : Во текот на целата година
Македонска православна црква која датира од 13 век. Денешната градба е изградена во 1835 […]

Memorial House of Grigor Prlichev – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Старата родна куќа на Григор Прличев била изградена најверојатно во првите децении на XIХ […]

Memorial House of Hristo Uzunov – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Спомен-куќа на Христо Узунов е родната куќата на Христо Узунов во центарот на Охрид, изградена е во […]

Church „Bogorodica Prechista“ – Vranishta, Struga

Availability : Во текот на целата година
Црквата е позната и како Воведение на Пресвета Богородица. Според  градбата и датацијата црквата […]

Memorial gallery „Vangel Kodzoman“ – Struga

Availability : Во текот на целата година
Вангел Коџоман е истакнат ликовен уметник во Македонија ,кој вопочетокот на триесетите години на […]

Church „St. Archangel Mihail“ – Radozhda, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Пештерната црква е посветена на Арханѓел Михаил .Во неа се среќава живопис од 14 […]

Chapel of St. Petar and Pavle – Struga

Availability : Во текот на целата година
Параклисот посветен на св.Петар и Павле е обновен во 1990 година врз постариот параклис […]

Church „St. Anasija“ – Kalishta, Struga

Availability : Во текот на целата година
Во непосредна близина на манастирот Калишта, јужно од него, срасната со околните карпи, се наоѓа […]
1 2 3 4 5 8