+38922460876 welakeyou@lakes.mk
enmk

Cultural places

Cave Church “St Petar and Pavle” – Konjsko, Prespa

Availability : Во текот на целата година
Свети Петар и Павле претставува пештерна црква во с.Коњско село Коњско Пештерниот храм се […]

Urania House – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Куќата на Уранија во Охрид е изградена во втората половина на XIX век. Куќата […]

Church “Mal St. Kliment” – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
До денес не се откриени пишувани податоци за нејзиното живописување, но според изведбата на […]

A. Den. Dolard Monument, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
А.Ден Долард е холандски писател кој како го посетил Охрид во 1931 година и […]

Turbe of Sinan Celebi, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
ТУРБЕ НА СИНАН ЧЕЛЕБИ (Охрид, 1493) – подигнато во непосредна близина на Климентовата црква […]

Fakjac na krst, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Овој споменик лоциран непосредно пред главното пристаниште на градот Охрид претсавува спомен обележје на […]

Church St. Konstantin and Elena, Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Лоцирана помеѓу основното училиште Св.Климент Охридски и црквата Богородица Перивлепта се наоѓа малечка црква […]

Archeological site Engelana – Cyclopean walls – Ohrid

Availability : Во текот на целата година

Ohrid Bazaar – Ohrid

Availability : Во текот на целата година
Според белешките на турскиот патеписец Евлија Челеби од XVII век, Охридската чаршија зафаќала доста […]

Viewpoint „Leskoski ears“ – Galichica

Availability : Во текот на целата година
Видиковецот се наоѓа на преспанската страна од Паркот, на надморска висина од 1490 м. […]
1 2 3 4 8