Црква Св. Богородица – Заум, с. Трпејца, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Ктиторскиот натпис над влезот во наосот кажува дека таа била подигната и украсена со […]

Врв Магаро – Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Врвот Магаро е највисоката кота на националниот парк Галичица, со висина од 2255 м […]

Галерија на икони, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Објектот на Галеријата на икони-Охрид се наоѓа во амбиенталната целина на црковниот комплекс "Св. […]

Самоилова тврдина, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во најстарите извори кај Полибиј, во кои за прв пат се споменува античкото име […]

Ранохристијанска базилика – с. Студенчишта, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
На два километри од стариот Лихнид се наоѓа трикорабна базилика. Објектот има двоен атриум, […]

Ранохристијанска базилика – Манчевци, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Локалитетот се наоѓа во близина на катедралната црква Света Софија, на потегот кон Античкиот […]
1 2 3 4 5 43


Имате прашање?

Не двоумете се да ни се јавите. Нашиот тим ви стои на раполагање и со задоволство ќе разговара со вас.

+38922460876

welakeyou@lakes.mk

Новости

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО
јули 10, 2020
Дестинации
јули 10, 2020
Ресен
јули 9, 2020
Проект за локална и регионална конкурентност. Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.
„Оваа платформа беше изработенa со финансиска поддршка на Европската Унија. За содржината на оваа платформа единствено се одговорни Тренинг Институт Коцка - Скопје и Аква - Струга и таа не мора да ги изразува ставовите на Европската Унија“.