Дестинација

Балкански и европски Ерусалим, град на светлината и дел од светското наследство на УНЕСКО.

Дестинација

Град на мостовите и на јагулите, град на поезијата и град што е истовремено расположен на езеро и на река која што токму тука извира од езерото.

Дестинација

Град на јаболката, но и на стара градска архитектура и богата локална кујна.

Проект за локална и регионална конкурентност. Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.
„Оваа платформа беше изработенa со финансиска поддршка на Европската Унија. За содржината на оваа платформа единствено се одговорни Тренинг Институт Коцка - Скопје и Аква - Струга и таа не мора да ги изразува ставовите на Европската Унија“.