Day

јули 8, 2020
08
Јул

Охрид

Охрид се смета за најубавиот град во Република Северна Македонија, познат како „Град на светлината“ што е значењето на неговото античко име Лихнидос. Преполн со цркви, манастири и други христијански светилишта, светот го именува како Балкански и Европски Ерусалим. Поради сиот природен и историски раскош, градот со околината е впишан во листата на Светско наследство...
Прочитај повеќе